Πληροφορίες για τον κορωνοϊό COVID19
Δεν φοβόμαστε, προστατευόμαστε. Ασπίδα μας η γνώση.
Πληροφορίες για τον COVID19 από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού
Επίσημη ενημέρωση για τον COVID19 από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Ειδικές οδηγίες COVID19 για ξενοδοχεία σε καραντίνα