GR / EN / RU / RO / DE / BG / TR
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Гори
Направете своето пътешествие в красивите и девствени гори в района ни. Дишайте дълбоко от белия дроб на чистата природа. Тук околната среда се противопоставя на безконтролното развитие и човешките намеси с необикновена сила и ни посреща с майчина любов.
Благодарим за Вашия глас
Вече гласувахте!
Намира се на границата между областите Ксанти и Кавала, южно от селището >>>
Добавяне в
Trip Planner
Благодарим за Вашия глас
Вече гласувахте!
В Родопите, на границата с България се намира гората Дримос,известна също като >>>
Добавяне в
Trip Planner
Благодарим за Вашия глас
Вече гласувахте!
Намира се в североизточната част на страната, под най-високия връх в Централни >>>
Добавяне в
Trip Planner
Благодарим за Вашия глас
Вече гласувахте!
На остров Тасос се намира една важна гора- Ипсариу,един регион с рядка флора и >>>
Добавяне в
Trip Planner
Благодарим за Вашия глас
Вече гласувахте!
Областта Драма е надарена с богати гори. В Централни Родопи се отличават горите >>>
Добавяне в
Trip Planner
Показване на карта
Скриване на карта

Крайречна гора Котза Орман или

Крайречната гора Котза Орман или >>>

Горски парк Комотини

Горичката Комотини са зелените >>>

Флора

В община Драма доминиращ елемент >>>

Дъбова гора в Цихла - Хайду

Буковата гора в Цихла - Хайду >>>

Партена(девствена)гора

Наличието на значителни планини >>>