GR / EN / RU / RO / DE / BG / TR
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Защитени влажни райони / Натура
Защо разглеждате такива места само на фотографии? Най-значимите влажни места в района ни са защитени от международни договори, така, че може да Ви покажем и да ги заобичате още по-вече. Посетете ги и ще останете очаровани!
Благодарим за Вашия глас
Вече гласувахте!
Мрежата Натура е европейска мрежа от защитени природни зони за флората, фауната, >>>
Добавяне в
Trip Planner
Благодарим за Вашия глас
Вече гласувахте!
Зона Натура 2000: Планински върхове Фалакро. Зони Натура 2000: Родипи - Симида. Убежища >>>
Добавяне в
Trip Planner
Благодарим за Вашия глас
Вече гласувахте!
В окръг Ксанти съществуват следните зони Натура: планината Хайту-Кула и околните >>>
Добавяне в
Trip Planner
Благодарим за Вашия глас
Вече гласувахте!
Специалният геоложки субстрат, в съчетание с климатичните, почвени и топографски >>>
Добавяне в
Trip Planner
Благодарим за Вашия глас
Вече гласувахте!
Река Нестос (Места)продължава да е гордостта на североизточна Гърция за >>>
Добавяне в
Trip Planner
Показване на карта
Скриване на карта

Райони Natura – убежища за животни

Зони Натура 2000: Планински >>>

Райони Natura - Убежища за животни

Зона Натура 2000: Планински >>>

Защитени територии -убежища за

Специалният геоложки субстрат, в >>>

Защитени райони - убежища за

Намира се в североизточната част >>>

Защитени територии - убежища за

Растителността, която синтезира >>>

Защитени територии - убежища за

В община Сидиронеро, както и в >>>