GR / EN / RU / RO / DE / BG / TR
Slide background
Начало >> Природа >> Защитени влажни райони / Натура >> Защитени територии - убежища за животни - Община Паранести - Убежища за животни
Защитени територии - убежища за животни - Община Паранести - Убежища за животни

Защитени територии - убежища за животни - Община Паранести - Убежища за животни

Драма
Благодарим за Вашия глас
Вече гласувахте!
Принолофос-Маврокордатос(Платаниас-Птелеас), с площ 3900 хектара, е обект на горско стопанство-Драма (Държавен вестник 540/Β/90), Аеторахи(Паранести), с площ 3250 хектара, е обект на горско стопанство-Драма(Държавен вестник 759 / B / 77).

(...)
Добавяне в
Trip Planner
Прочетете повече
ВИЖ ВСИЧКИ
Защитени влажни райони / Натура

Райони Natura – убежища за животни

Зона Натура 2000: Планински >>>
Райони Natura – убежища за животни Неврокопи

Зони Natura

В окръг Ксанти съществуват >>>
Зони Natura

убежища за животни - Община

Специалният геоложки субстрат, в >>>
убежища за животни - Община Просотсани

Проток Нестос

Река Нестос (Места)продължава да >>>
Проток Нестос

Райони Natura – убежища за животни

Зони Натура 2000: Планински >>>
Райони Natura – убежища за животни Просоцани καταφύγια

Райони Natura - Убежища за животни

Зона Натура 2000: Планински >>>
Райони Natura - Убежища за животни

Защитени територии -убежища за

Специалният геоложки субстрат, в >>>
Защитени територии -убежища за животни Община Драма - територии Natura 2000: Върхове планина Фалакро

Защитени райони - убежища за

Намира се в североизточната част >>>
Защитени райони - убежища за животни - Община Паранести - Паметници на природата

Защитени територии - убежища за

Растителността, която синтезира >>>
Защитени територии - убежища за животни - Община Просотсани Убежища за животни

Защитени територии - убежища за

В община Сидиронеро, както и в >>>
Защитени територии - убежища за животни