GR / EN / RU / RO / DE / BG / TR
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Църкви
Стожери на една хилядолетна религиозна история, църквите в района свидетелстват за присъствието и дългогодишната традиция на православното християнство в района още от времето на Византийската епоха. >>>
Църкви
Манастири
Манастири
Храмове за духовно напътствие, построени на места, които спират дъха, готови да предложат покой и душевен мир на всеки посетител. >>>
Апостол Павел
Апостол Павел покръсти първата европейска християнка Лидия на бреговете на река Зигаки край Филипи. >>>
Апостол Павел
Джамии
Джамии
Разнообразието на обредни мюсюлмански паметници в района разказва историята на съвместното съжителство на християнството с мюсюлманството от епохата на Отоманската империя до днес. >>>