GR / EN / RU / RO / DE / BG / TR
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Река Нестос

Кавала
Благодарим за Вашия глас
Вече гласувахте!
Река Нестос има две области, които са защитени от международни договори. Първата е в северната част на реката, известна като «Протока Нестос »), а втората при делтата на реката и лагуните на Керамотис. На пролива Нестос посетителят вижда впечатляващ пейзаж, който >>>

Делта Нестос

Нестос
Благодарим за Вашия глас
Вече гласувахте!
Делтата на река Нестос (Места) заема една голяма площ в южната част на Област Кавала и Ксанти. Отломките, които депозира Нестос в естуарите и океанските течения , които преобладават в региона, образуват малките лагуни Васорас, Ератину, Агиасмос, Кокалас, Керамотис и >>>

Река Еврос (Марица)

Еврос
Благодарим за Вашия глас
Вече гласувахте!
Реката Еврос (Марица), естествената граница между Гърция , България и Турция, има обща дължина 530 км, от които 230 км са в Гърция. Втората по големина река на Балканите след Дунав, река Еврос извира от Рила планина в в България и се влива в Егейско море, вървейки по своя >>>

Делта Еврос

Еврос
Благодарим за Вашия глас
Вече гласувахте!
Делтата на река Еврос (Марица) е една от най-важните екосистеми в Европа и е призната като междунаридна влажна зона (Рамсарска конвенция от 1971 г.). Представлява защитена територия и убежище за животни, където живеят или хибернират много редки или застрашени видове. >>>
Показване на карта
Скриване на карта