Trip
Planner
trip-planer-arrows
GR / EN / RU / RO / DE / BG / TR
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Nestos Nehri

Kavala
Sizin oyunuz için teşekkürler.
Çoktan oy attınız.
Nestos Nehri, uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınmış olan iki bölgeye sahiptir. İlki “Nestos Boğazı” olarak bilinen nehrin kuzey kısmı; ikincisi ise nehrin deltası ve Keramoti deniz gölleridir. Nestos Boğazı’nda ziyaretçi, zengin ormanla gizli kayalıkları bir araya getiren manzarayı görür. Nehrin içinden aktığı etkileyici jeolojik yapılar ise Yunanistan için tek olma özelliğini taşıyan Meandros fenomenidir. Bölgenin nadir >>>

Nestos Deltası

Nestos
Sizin oyunuz için teşekkürler.
Çoktan oy attınız.
Nestos Deltası, Kavala ve Ksanthi İllerinin güney kısmında büyük bir alana yayılmıştır. Nestos’un taşıdığı alüvyonlar ve bölgede etkisini gösteren deniz akıntıları Vasora, Eratino, Agiasma, Kokala, Keramoti ve Monastiraki (toplam 16.000 dönüm ve hepsi Delta’nın batı kısmında) deniz göllerine şekil vermiştir (Kavala İli. Deltanın doğusunda (Ksanthi İli) geniş bir alana yayılan kum tepecikleri ve sulak alanlar göze çarpmaktadır. Nestos 4x4. >>>

Evros (Meriç) Nehri

Evros
Sizin oyunuz için teşekkürler.
Çoktan oy attınız.
Evros (Meriç) Nehri, Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye arasındaki doğal sınırdır; 230 km’si Yunanistan’a ait olmak üzere toplam uzunluğu 530 km’dir. Tuna Nehri’nden sonra Balkanlar’ın ikinci büyük nehridir; Bulgaristan’daki Rila Dağları’ndan doğar ve Trakya İli’ndeki ovayı geçerek aynı isimli denize dökülür. Evros yüksek ekolojik değere sahip balık nüfusu ve akarsu kollarıyla bilinmektedir; ayrıca nehrin sularının Rodopi >>>

Evros (Meriç) Deltası

Evros
Sizin oyunuz için teşekkürler.
Çoktan oy attınız.
Evros (Meriç) Deltası, Avrupa2nın en önemli ekosistemlerinden biridir ve uluslar arası sulak alan ilan edilmiştir (Ramsar Sözleşmesi, 1971). Çok nadir bulunan veya türleri tehdit altında olan yabani hayvanların yaşadığı veya kış uykusuna yattığı koruma altına alınmış alan ve barınak teşkil etmektedir. Toplam 111.937 kilometrekare alana sahip Delta, alüvyonla gelen malzemeler ve Evros’un tatlı su akıntılarının deniz akıntılarıyla birbirine >>>
Haritanin göstermesi
Haritanin saklaması