Trip
Planner
trip-planer-arrows
GR / EN / RU / RO / DE / BG / TR
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Apostolos Pavlos Doğu Makedonya ve Trakya'da

Doğu Makedonya Hristiyanlikta önemli bir yere sahiptir.
Bahsedildiğine göre Apostolos Pavlos M.Ö. 50 yuzyılda çıkmış olduğu
misyonerlik yolculuğunda ulaşmayı kendine görev bilmiş, Allahın adını
yaymış ve İsa'yı Avrupa'ya tanıtmıştır

Apostolos Pavlos
Semadirek adası, Kavala ve Filippi'de

Pavlos, Truva,
Asya'dan sahabeleriyle birlikte Semadirek adasına yolculuk yapmış ve
oradan gemiye binerek şu an Kavala'da olan Neapolis'e ulaşmıştır.
Oradan Doğu Makedonya en önemli şehirlerden biri olan, o zamanlar
Roman kolonise olan Filippi'ye geçmış ve Hristiyanlık adına vaazlar
vermiştir. Yolculuğunda ona Apostolos Silas (Kavala'da Aziz'e adanmış
bir manastır bulunmaktadır) ve Timotheos aynı zamanda da evangelist
Lukas eşlik etmiştir.

İlk Hristiyanlık

Apostolos
Pavlos ve sahabelerinin Filippi'de geçirmiş oldukları süre ilk
Hristiyanlık'ın Avrupa'da temellerinin atılmasına neden olmuştur.
Zygaktis nehrinin kıyısında bir yeri ziyaret etmek için şehirden
ayrıldıklarında Cumartesi günüydü. Büyük bir kabalağının orada sık sık
Allaha dua etmek için toplandığını duymuşlardı. Burası tam olarak
Apostolos'un kadınlara hitaben ilk vaazını vereceği yerdi.


Onların arasına Tyrianlı, Lydia adında tüccar bir kadın da vardı. O
kadın Apostolos Pavlos'un vaazını kabul etmış ilk dindar kadındı.
Lydia, Zygaktis nehrinin kıyısında ailesiyle birlikte vaftiz olan ilk
Avrupalı Hristiyan oldu. Aynı zamanda Apostolos Pavlos ve sahabelerini
evinde ağırlamış ve İsa'nın adını tüm Avrupa'ya duyurmak için yardımda
bulunmuştur. Bu yüzden Ortodoks Kilisesi onu Apostolos gibi Aziz
olarak ilan etmiştir.

Apostolos Pavlos'un hapsedilmesi

Lydia'nın Hristiyanlığı kabulundan sonra Apostolos Pavlos
aralıksız olarak vaazlarına devam etmiştir. Sahabeleriyle birlikte
Allahın sözlerını aktararak şehri geçerken oranın yerlerinden olan
şeytanlaşmış bir kadın Apostolos'un vaazını kabul edererek içindeki
şeytandan kurtulmuş ve şifa bulduğunu herkese aktardığı için şehrin
dini liderlerinin tepkisini toplamıştır. Bu hadise Apostolos
Pavlos'un ve Sila'nın tutuklanmasına sebep olmuştur. Tutuklanıp
Filippi çarşına gönderilmiş. Orada kötü muamele görüp hapsedilmiştir.
Praksıs Apostolos'un yazıtlarına göre o gece çok güçlü bir deprem
olmuştur.

Apostolos Pavlos'un tapınağı ve Lydia'nın vaftiz
yeri Filippi'de

Bügünkü Filippi yerleşim alanı eski
yerleşim alanından 10 km uzakta bulunmaktadır. 20 yüzyıldan başından
itibaren Filippi bölgesi Kuzey Yunanistan'da Roma ve eski Hristiyanlık
yıllarının en önemli bir akeolojik bölgesidir.

Kavala'da
Agios Nikolaos kilisesinin arkasında Apostolos Pavlos'un oradan geçiş
anısına yapılmış bir anıt bulunmaktadır («Apostolos'un adımı»). Bu
yapıt ressam Vlasios Tsotsonis ve heykeltraş Pino Pastorutti'nin. Aziz
Lydia anısına da bir vaftiz yeri insa edilmiştir. Apostolos Pavlos'un
tapınağı ve Lydia'nın vaftiz yeri Filippi'de

Filippi
kilisesi Apostolos Pavlos tarafından M.S. 50 yılda kurulmuştur ve
Filippi de bulunun bu kilise Avrupa topruklarında olan ilk Ortodoks
Yunan kilisesi olmuştur. Filippi bölgesi o dönemde yeni dinin
yayılması sebebiyle ve Roma başkentinin Konstantinopoli'ye taşınması
sebebiyle yoğun ilgi toplamıştır. Bu kilise Apostolos Pavlos'a dini
yayma vazifesinde ona yardımcı olmuştur.

Bu kilise dönem
dönem işlevsel değişikliklere uğramıştır ve bügünkü ismi (Filippi,
Neapoli ve Taşoz kutsal Metropoli) dir ve merkezi Kavala'dadır. Yerel
kilise Apostolos Pavlos anısına tapınak yaptırmıştır (1900 yılında).
Her yıl 29 Haziranda Apostolos Petros ile aynı günde kutlanmaktadır.